Jan van Riebeeck tussen wal en schip.

15,00  EUR

Een onderzoek naar de beeldvorming over Jan van Riebeeck in Nederland en Zuid-Afrika omstreeks 1900, 1950 en 2000.

Jan van Riebeeck (1619 – 1677) is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika is hij de onbetwiste stichter van de Kaap. De meeste dorpen en steden hebben nog steeds een Jan van Riebeeck straat.

De beeldvorming over de scheepsarts van de VOC is in Nederland door de eeuwen heen echter minder consistent gebleven. Van ‘verkenner in koopmansland’ tot ‘vader van de apartheid’ kreeg hij als benamingen in ons land mee. Benamingen die nauw samenhangen met de veranderende politiek gekleurde visies(s) op de relatie tussen Nederland en Zuid-Afrika.

 

In Jan van Riebeeck tussen wal en schip onderzoekt Willem-Pieter van Ledden aan de hand van verschillende documenten deze veranderende visies waaraan de politieke situaties in beide landen ten grondslag liggen. Het boek is daarmee een weergave van dekloof die in politiek opzicht langzaam tussen Zuid-Afrika en Nederland groeide in de decennia tussen 1900 en 2000.