De Boerenoorlog

24,00  EUR

De Boerenoorlog. 1899-1902. Bill Nasson.

Vertaald in het Nederlands door Thijs VerLoren.

 In 1899 brak in Zuid-Afrika de oorlog uit tussen de Boerenrepublieken Transvaal en Oranje Vrijstaat en het Britse Imperium. de Engelsen. De boeren werden geleid door de bekende Paul Kruger. Hij probeerde in Europa vrijwilligers te vinden die aan de strijd wilden deelnemen. Een groot aantal Nederlanders is daadwerkelijk naar Zuid-Afrika afgereisd om samen met de Boeren te vechten. De emotionele verbondenheid die in die periode is ontstaan tussen Nederland en Zuid-Afrika heeft sinds die tijd een belangrijke rol gespeeld. 

In dit boek gaat Bill Nasson in op de hoofdlijnen en achtergronden van de oorlog. Hij rekent af met de mythe dat het een blanke oorlog was: zwarten en kleurlingen vochten net zo hard mee. Bovendien schets Nasson een heldere lijn beginnend bij de VOC tot aan de Apartheidspolitiek.