Cultuur Bewust! Argentinië

9,95  EUR

Met deze gids op zak heeft u feitelijk een 
beknopte inburgeringscursus bij de hand. 
De Cultuur Bewust!-gids geeft toeristen en zakenlieden 
belangrijke informatie met betrekking tot de cultuur van 
alledag in het land van bestemming. Anders dan in de 
gebruikelijke reisgidsen wordt de lezer in deze reeks bijgespijkerd 
op het gebied van omgangsvormen, normen 
en waarden, hoe zich te gedragen en wat verwacht mag 
worden op zakelijk en sociaal gebied. Het zijn beknopte, 
zakformaatgidsen met interessante wetenswaardigheden 
over het dagelijks leven. Een must voor iedereen die naar 
het buitenland gaat voor vakantie, studie of werk.

Recensie(s)


In dit gidsje in zakformaat worden allerlei aspecten van het economische, sociale en culturele leven van Argentinie beschreven. Het geeft inzicht in de gebruiken en gewoonten van de Argentijnen, hun cultuur en hun normen en waarden. Het is samengesteld door een Brit die in Argentinie is opgegroeid, waardoor bepaalde Britse onderwerpen speciale aandacht krijgen, zoals Britse kolonisatie en de Falklandoorlog. Na een overzichtskaart, een inleiding en een aantal kengetallen komen de verschillende facetten van de Argentijnse samenleving in 9 hoofdstukken voor het voetlicht, nl. geografie en bevolking, waarden en opvattingen, feesten en gebruiken, het maken van vrienden, het dagelijkse leven w.o. scholen en huisvesting, vrije tijd, reizen, gezondheid en veiligheid, informatie voor zakenlieden en tenslotte communicatie w.o. enkele taaltips. Hier en daar zijn kaderteksten met bijzondere informatie ingelast. Het boekje besluit met een register en is geillustreerd met diverse tekeningen en enkele foto's die in blauw-wit zijn afgedrukt.

Dr. J. Kroes